Selecteer een pagina

Algemene informatie en ons beleid 

🔥 1, 2 en 3 september is het weer zover! 🔥

Het leukste dorpsfeestje van Biezenmortel mag weer van start.
Met volop muziek, gezelligheid en activiteiten belooft het weer een mooi weekend te worden! 💛

Mede mogelijk gemaakt door onze trouwe sponsoren.

📍 Aan de rotonde Biezenmortelsestraat / Capucijnenstraat op het perceel van “Melkveebedrijf Hultenhof”.

Minimale leeftijd 16+

Wij hanteren de minimale leeftijd van 16+ hierop wordt ook gecontroleerd.
Ben je nog net geen 16? Dan zien we je graag volgend jaar! 🥳

Wil je graag op zondag komen? Dat kan wel, dan zijn alle leeftijden welkom 🤩

Tot dan!

Entree

Vrijdag (18+)

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 1 juli.

Zaterdag (16+)

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 1 juli.

Zondag (alle leeftijden)

Op zondag is het gratis entree.

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die met Bruist gelden.
U bent verplicht u aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregels kan onmiddellijk
en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld.

Aanwijzingen personeel

Volg ten allen tijde instructies van onze medewerkers en hulpverlenende instanties op.

Consumpties

Het is niet toegestaan om op het evenement terrein meegebrachte etens- en drinkwaren te nuttigen.

Eigendommen

Bij beschadiging of ontvreemding van onze eigendommen en eigendommen van derden in de directe
omgeving van het evenemententerrein bent u aansprakelijk voor de reparatie/vervangingskosten.

Kleding

Uw kleding dient er verzorgd uit te zien.

Gooien

Het is verboden om met dranken en/of andere goederen te gooien naar andere bezoekers,
medewerkers van Bruist of de artiesten. De schade wordt op u persoonlijk verhaald.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag op het terrein wordt niet getolereerd.

Identificatie verplicht

U bent te allen tijden verplicht om zich te legitimeren. Voor naleving van het alcoholbeleid en
entreebeleid kan om geldige legitimatie gevraagd worden.

Roken

De feesttent is rookvrij. U mag roken buiten op het evenemententerrein.
Indien u het rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde
sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor Bruist.

Aansprakelijkheid

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kwetsuren welke zijn veroorzaakt middels geweld
door eigen toedoen of toegebracht door derden, niet zijnde medewerkers van Bruist.

Verboden middelen

Het is ten strengste verboden verdovende middelen/drugs en/of wapens te gebruiken of bij u te hebben.
Wanneer nodig kan u hierop gefouilleerd worden door de beveiliging van Bruist.

Foto- en Videomateriaal

Bij Bruist worden er foto’s en video-opnames gemaakt op het terrein. Deze kunnen worden ingezet
voor communicatiedoeleinden middels social media en andere media.

Organisatie (Biezenmortel) Bruist -Vastgesteld d.d. 16 april 2018